Konference ExFoS

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí pro znalce v technických a ekonomických oborech. Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod - Národní skupinou ČR (EVU).

Konference zahrnuje společnou část, která obsahuje přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti a všeho s ní souvisejícího - garantem společné části je doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. - a dále jsou přednášky děleny do 4 sekcí:

Důležité termíny:

Účastnický poplatek bude zveřejněn spolu s otevřením přihlášek účastníků v průběhu října 2016.