Konference ExFoS

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí zaměřenou na znaleckou, expertní činnost, inženýrství rizik a bezpečnost v technických a ekonomických oblastech. Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod - Národní skupinou ČR (EVU).

Konference zahrnuje společnou část, která obsahuje přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti a všeho s ní souvisejícího - garantem společné části je doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. - a dále jsou přednášky děleny do 3 sekcí:

Důležité termíny:

Účastnický poplatek:

Vložné zahrnuje účast na konferenci, sborník v elektronické podobě, občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru (mapa).
Doprovodná osoba na společenském večeru uhradí poplatek 600,- Kč.
Hlavní přednášející příspěvku zařazeného do programu konference má účast na konferenci bezplatnou.